İstenen Belgeler

 

 
506 sayılı kanun kapsamındaki, 4046 sayılı kanun kapsamındaki, 4447 sayılı kanun kapsamındaki, 2925 sayılı kanun kapsamındaki, 1479 sayılı kanun ve 2926 sayılı kanun kapsamındaki, 5434 sayIlı Emekli sandığı kanun kapsamındaki ayrıca Yabancı ülkelerde yapılan sosyal güvenlik kanun kapsamındaki tedavi giderleri karşılanan kişilerden istenilen belgeler şunlardır.
SGK (  Ssk - Bağkur ve Emekli Sandığı ) Aktif çalışanlar ve yakınları
1. T.C. Kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi
Emekli SGK
1. T.C. Kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi
Yabancı ülkelerde yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler.
1. Sigorta il/sigorta müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre sağlık yardım belgesi
2. Resmi kimlik belgesi
T.B.M.M. çalışanı ve yakını
1. T.C. Kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi
Milletvekili ve yakını
1. T.C. Kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi
2. Kurum tarafından verilmiş Sağlık Karnesi
A.T.O Çalışanları
1. Sevk kağıdı
2. T.C. Kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi
A.T.O. Emeklisi
1. T.C. Kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi
2. Kurum tarafından verilmiş sağlık karnesi
T.C. VAKIFLAR BANKASI
Emekli, çalışan ve yakınlarından
1. TC. Kimlik numarasını gösteren kimlik belgesi
2. Vakıfbank Personel Kimlik Kartı


Toplam Ziyaretçi 520829
Toplam Tekil Ziyaretçi 63668